هوالنور....


نــذر کـــرده ام

صــد دور تــســبــیــح "" اهدناصراط المستقیم "" بــخـوانــم

شــایــد ایــن بــار مـسـیـــرم بــه کــربــلایت افــتــاد...

/ 0 نظر / 28 بازدید